logo

Bet To Serve

Back    

Jan. 30, 2022, 5:54 p.m.

Bet to Serve.
Ipaglalaban ang karapatan ng bawa't mangagawang Pilipino. Bet niyo siya? Kilalanin si Ka Leody de Guzman sa Bet to Serve. #BTS #BetToServe #BTSPH2022 #BTSKaLeodyDeGuzman #ManggagawaNaman